maandag, 31. januari 2011 - 11:02

Partij voor de Dieren Utrecht bepleit stop illegale vossenjacht

Utrecht

Partij voor de Dieren Utrecht bepleit stop illegale vossenjacht. volgens de partij heeft de provincie Utrecht ontheffingen verleend voor het doden van vossen met behulp van kunstlicht.

De vossen zouden schade toebrengen aan een kippenbedrijf in Leersum en aan Landgoed Sandenburg in Langbroek. De rechtbank Leeuwarden en de rechtbank Zwolle hebben echter recentelijk bepaald dat jagen met behulp van kunstlicht in strijd is met de Beneluxbeschikking en dus niet is toegestaan. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd om de ontheffingen zo snel mogelijk in te trekken.

De huidige jacht op vossen in de provincie Utrecht is illegaal. Eind december 2010 bepaalde de rechtbank Leeuwarden dat de provincie Friesland in strijd met de Beneluxbeschikking handelde door een ontheffing te verlenen voor het doden van vossen met behulp van kunstlicht. Vorige week volgde de rechtbank Zwolle die bepaalde dat ook de provincie Flevoland de ontheffing voor jacht op vossen (en konijnen) met behulp van kunstlicht in moet trekken. In de Beneluxbeschikking worden de middelen genoemd die bij de uitoefening van de jacht zijn toegestaan. De ‘kunstmatige lichtbron’ komt op deze lijst niet voor. De beschikking kent geen uitzonderingen, waardoor geconcludeerd kan worden dat het gebruik van kunstlicht tijdens de jacht een verboden middel is.

De fractie van de Partij voor de Dieren gaat er vanuit dat Gedeputeerde Staten snel een einde wil maken aan deze ongewenste situatie. Zij vertrouwt erop dat de provincie Utrecht de ontheffingen voor het doden van vossen met behulp van kunstlicht snel in zal trekken.
Provincie:
Tag(s):