maandag, 26. september 2011 - 8:52

Partij voor de Dieren Zuid-Holland in actie voor Dierendag

Rotterdam

Op 4 oktober wordt Werelddierendag gevierd. Van oudsher een dag waarop extra aandacht wordt besteed aan huisdieren.

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland voert dit jaar actie voor een Dierendag voor álle dieren, dus ook voor de honderden miljoenen vergeten dieren in de vee-industrie, de bont- en proefdierindustrie en in dierenasiels. In Den Haag, Dordrecht, Lisse, Rotterdam en Sliedrecht houdt de PvdD op en rond Dierendag flyer-acties om het publiek op te roepen op Dierendag geen dieren te eten.

''Dieren worden nog te vaak beschouwd als gevoelloze wezens die enkel dienen voor het plezier van de mens. Het besef dat dieren pijn, angst en stress kunnen ervaren, is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld. Voor huisdieren is iedereen het erover eens dat we er goed mee om moeten gaan, echter voor de dieren in de vee-industrie gelden totaal andere normen. Goede omstandigheden zijn daar helaas niet vanzelfsprekend. Wij willen graag dierendag voor álle dieren vieren, dus zonder dieren op het bord,” aldus Marit de Waard, afdelingsvoorzitter PvdD Zuid-Holland.

De gemeentes in Zuid-Holland zijn door de PvdD reeds eerder per brief benaderd om op Dierendag in de bedrijfsrestaurants uitsluitend vegetarische en biologische producten te serveren. Een gelegenheid bij uitstek voor de gemeentes om te laten zien welke rol dierenwelzijn in het gemeentebeleid speelt. Een aantal gemeentes heeft inmiddels positief op de oproep gereageerd. De gemeente die een ware diervriendelijke dierendag viert, wordt door de partij in het zonnetje gezet.
Provincie:
Tag(s):