maandag, 6. juni 2011 - 17:40

Pasfoto voortaan digitaal op chip verblijfsdocument

Den Haag

Vanaf vandaag, maandag 6 juni, begint de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met het uitreiken van verblijfsdocumenten met digitale pasfoto’s. Dit heeft het ministerie van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag bekendgemaakt.

Door de pasfoto voortaan ook digitaal op het verblijfsdocument vast te leggen, wordt het gemakkelijker om te controleren of de persoon die het document bij zich draagt ook de persoon in kwestie is. Alle lidstaten in Europa moeten vanwege een Europese verordening de digitale pasfoto op verblijfsdocumenten opnemen.

Met behulp van software wordt het ook mogelijk om te controleren of een pasfoto voldoet aan de eisen die aan de digitale pasfoto’s worden gesteld. Deze eisen zijn te vinden in brieven en brochures van de IND en op www.ind.nl. Ze blijven gelijk aan de eisen voor pasfoto’s op andere identiteitsdocumenten, zoals paspoorten en rijbewijzen.

De digitale pasfoto zal worden opgeslagen op het document en - net als de fysieke pasfoto- worden opgenomen in het dossier van de IND.
Provincie:
Tag(s):