donderdag, 15. september 2011 - 21:44

Paterswolde krijgt UMTS-mast

Paterswolde

Het college van Tynaarlo heeft toestemming gegeven voor de bouw van een UMTS-mast op sportcomplex De Marsch in Paterswolde. De bouw van een dergelijke mast is in strijd met het bestemmingsplan. Daarvoor is inmiddels een procedure gevoerd. Alle ingebrachte reacties zijn meegewogen in het besluit.

In 2009 heeft KPN contact opgenomen met de gemeente Tynaarlo om een nieuw opstelpunt voor het plaatsen van een antennesysteem in Paterswolde. Door het toenemend gebruik van de telefonie, ook voor dataverkeer, is het nodig zowel de dekking als de capaciteit in het gebied Paterswolde te versterken. Op basis van “bedekkingsplots” is een zoekgebied bepaald. Binnen het zoekgebied is vervolgens in overleg met de gemeente Tynaarlo een locatie bepaald. KPN heeft hierbij onderzocht of en in hoeverre op bestaande objecten, zoals hoge gebouwen, antennes kunnen worden aangebracht. Binnen het zoekgebied zijn geen hogere gebouwen beschikbaar. Op het sportcomplex De Marsch is een geschikte plek gevonden om de beoogde verbetering van de dekking en de vergroting van de capaciteit te realiseren.

Op 28 juli 2010 heeft KPN een aanvraag om lichte bouwvergunning gedaan voor het plaatsen de mast. Het bouwplan is vervolgens getoetst aan het geldend bestemmingsplan Sportcomplex De Marsch. Het bouwplan is strijdig met de planvoorschriften, omdat bouwwerken (geen gebouwen) slechts tot een hoogte van 4 meter zijn toegestaan. De mast wordt bijna 40 meter hoog.

Met toepassing van een ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening kan toch een vergunning verleend worden. Het voornemen is gepubliceerd in november 2010. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend, ondersteund door een groot aantal handtekeningen. Bovendien vond op 3 maart een zienswijzenzitting plaats. Alle reacties zijn meegewogen maar leiden voor het college niet tot een gewijzigd besluit. Binnenkort start de aanleg van de mast.
Provincie:
Tag(s):