maandag, 4. april 2011 - 20:57 Update: 08-07-2014 0:59

Pauze in onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord

Amsterdam

De FNV kiest voor een pas op de plaats van twee weken in de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord. Deze beslissing is vanmiddag genomen in de Federatieraad, waar het Federatiebestuur van de vakcentrale en de bondsvoorzitters inzitten.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: “Wij hebben vanmiddag een pittig gesprek gevoerd over de stand van zaken rond AOW en pensioenen. De uitkomst van dat gesprek is dat wij een pas op de plaats maken van in ieder geval twee weken. Dat ga ik aan de werkgevers en de minister voorstellen.

We gaan die tijd gebruiken om met onze achterban te praten over waar we nu staan en om te kijken welke stappen we moeten gaan nemen. Daarbij is ruimte voor suggesties en ideeën uit de achterban. Voorwaarde is wel dat deze voorstellen voldoen aan het Aow- en pensioenakkoord van juni 2010 en aan de criteria en uitgangspunten zoals we die eerder al gezamenlijk in de Federatieraad hebben vastgesteld.”
Categorie:
Tag(s):