zaterdag, 18. juni 2011 - 9:33

Pedofielenvereniging Martijn kan niet worden vervolgd

Rotterdam

Er zijn geen mogelijkheden om de vereniging Martijn strafrechtelijk aan te pakken. Ook het verbieden of laten ontbinden van de vereniging is niet mogelijk.

Dat is gebleken uit het oriënterend onderzoek dat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam werd ingesteld naar de vereniging die als doel heeft (kort gezegd) het bespreekbaar maken van en het streven naar wettelijke en maatschappelijk acceptatie van ouderen/jongeren relaties.

Bij het OM in Rotterdam is het Landelijk Expertisecentrum Kinderporno ondergebracht. Dat houdt samen met het team Beeld en Internet van de dienst IPOL van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) al jaren de vereniging, de site van de vereniging en de (ex)bestuursleden van Martijn in de gaten. Mede naar aanleiding van de zogenoemde Amsterdamse zedenzaak en diverse strafzaken in het land werd – opnieuw – gekeken naar de rol van de vereniging.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat weliswaar regelmatig blijkt dat (ex)leden van Martijn verdacht worden van, dan wel veroordeeld zijn voor, het bezit van kinderpornografisch materiaal, maar dat de strafbare feiten zich buiten de vereniging om afspelen. Niet is gebleken dat via de site strafbare handelingen zijn of worden gepleegd.

Het OM heeft ook aan de Landsadvocaat advies gevraagd of het mogelijk is de vereniging via de rechter te laten verbieden of ontbinden. Onder andere omdat de individuele strafbare feiten waarvoor (ex)bestuursleden van Martijn zijn veroordeeld, of waarvan zij werden verdacht, niet zijn gepleegd in het kader van werkzaamheden voor de vereniging, kan dat dus ook niet aan Martijn worden toegerekend, zo blijkt uit het advies.

Omdat de vereniging uitdrukkelijk in de statuten heeft opgenomen ,,binnen de grenzen van de Nederlandse wet’’ haar doelen na te streven, biedt dat ook geen mogelijkheden, aldus de landsadvocaat.

Voor het oriënterend onderzoek naar Martijn in Rotterdam heeft het OM gegevens gekregen uit verschillende strafrechtelijke onderzoeken op verschillende locaties in het land. De conclusies uit het onderzoek zijn aan de diverse parketten meegedeeld.
Provincie:
Tag(s):