donderdag, 10. november 2011 - 9:58 Update: 08-07-2014 0:55

Pensioenfondsen brengen uitvoeringskosten volledig in beeld

Den Haag

De Nederlandse pensioenfondsen gaan alle kosten die voortkomen uit het pensioenbeheer en het vermogensbeheer nauwgezet in kaart brengen en daarover eenduidig rapporteren naar hun deelnemers en andere belanghebbenden.

Uniek is dat bij het vermogensbeheer ook de transactiekosten apart in beeld zullen worden gebracht: een ware doorbraak want de Nederlandse pensioensector heeft hiermee een wereldwijde primeur. Dit maakte de Pensioenfederatie vandaag bekend tijdens het eerste jaarlijkse congres.

De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen opgesteld over de mate waarin en de manier waarop fondsen hun uitvoeringskosten in beeld moeten brengen en daarover moeten gaan rapporteren. Die aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. De koepelorganisatie vraagt de pensioenfondsen ze inhoudelijk en qua fasering op te volgen of beargumenteerd aan te geven waarom ze dat op enig moment niet doen.

Goed inzicht in alle kostencomponenten stelt een pensioenfondsbestuur in staat om daarover per doelgroep op maat gesneden te communiceren en verantwoording af te leggen. De Pensioenfederatie realiseert zich dat dit forse inspanningen van de fondsen vraagt en kiest daarom voor een stapsgewijze benadering.

Dit voorjaar werd vanuit de politiek en de toezichthouder de vraag gesteld aan pensioenfondsen om vollediger inzicht te geven in de kosten van pensioenbeheer en vermogensbeheer. Met het presenteren van de aanbevelingen over de uitvoeringskosten geeft de sector antwoord op deze vraag. De pensioenfondsen zullen voortvarend met de aanbevelingen aan de slag gaan. De Pensioenfederatie zal de voortgang monitoren en de fondsen waar mogelijk ondersteunen.
Categorie:
Tag(s):