dinsdag, 8. maart 2011 - 13:34

Peter R. de Vries mocht gesprekken met Koos H. niet uitzenden

Amsterdam

Peter R. de Vries mocht gesprekken met Koos H. niet uitzenden. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag geoordeeld.

Koos H. werd in 1982 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op drie jonge meisjes. De Vries wenste meer informatie te verkrijgen over deze drie moorden en over de dubieuze relatie tussen Koos H. en een rechter in Den Haag. Daarom is op zijn initiatief verborgen opnameapparatuur de tbs-kliniek, waarin Koos H. verblijft, binnen-gesmokkeld. De gesprekken met Koos H. werden gevoerd door een oude jeugdvriend van Koos H. Het voornemen was om in drie uitzendingen van het tv-programma ’Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’ van deze gesprekken verslag te doen. Op vordering van Koos H., die vindt dat zijn recht op privacy is geschonden, heeft de voorzieningenrechter de tweede en de derde uitzending verboden op straffe van een dwangsom van € 15.000.

Ondanks dat verbod is in de tweede uitzending een deel van de gesprekken met Koos H. uitgezonden. In een direct daaropvolgend kort geding heeft de voorzieningenrechter de dwangsom verhoogd naar € 500.000,-.

In het tegen de beide vonnissen ingestelde hoger beroep heeft het hof het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Koos H. afgewogen tegen het recht op vrije meningsuiting, in dit geval de persvrijheid, van De Vries. In dat kader heeft het hof beoor-deeld welk maatschappelijke belang gediend is bij onverkorte uitzending van de gemaakte opnames. In die afweging oordeelde het hof dat het recht van Koos H. op privacy het zwaarst moet wegen en dat het door de voorzieningenrechter uitgesproken verbod terecht was opgelegd.

Het hof vindt dat, omdat het hier gaat om een ernstige maatschappelijke misstand, mogelijk een uitzondering moet worden gemaakt voor uitzending van de opnames die op de Haagse rechter betrekking hebben. De uitzending daarvan heeft inmiddels met inzet van een acteur plaatsgevonden. Of de originele beelden en geluid alsnog mogen worden uitgezonden kon door het hof niet worden beoordeeld omdat het niet over de desbetreffende originele opname beschikt.
Provincie:
Tag(s):