dinsdag, 19. juli 2011 - 14:31

Pico helpt patiënt bij op tijd slikken medicijnen

Jaarlijks belanden vele duizenden mensen in het ziekenhuis als gevolg van het onjuist gebruik van medicijnen. Ze slikken hun pillen niet op tijd of niet in de juiste doseringen. De Pico moet patiënten helpen op tijd hun medicijnen te slikken. Doel is de veiligheid en effectiviteit rond medicijngebruik te verhogen. De Friesland Zorgverzekeraar doet samen met Service Apotheken binnen Friesland onderzoek naar de effectiviteit van het apparaat.

Voor mensen die vijf of meer verschillende middelen op verschillende momenten per dag slikken, is het soms moeilijk alles goed uit elkaar te houden of de medicijnen op het juiste moment in te nemen. Wanneer hierbij fouten worden gemaakt, kunnen patiënten last krijgen van nare bijwerkingen, kan de behandeling vertraging oplopen of kunnen mensen in het ziekenhuis belanden. Voor deze groep patiënten is de Pico ontwikkeld.

De Pico moet patiënten helpen op tijd hun medicijnen te slikken. Doel is de veiligheid en effectiviteit rond medicijngebruik te verhogen. De Friesland Zorgverzekeraar doet samen met Service Apotheken binnen Friesland onderzoek naar de effectiviteit van het apparaat.

Het apparaat wordt toegepast in combinatie met medicijnen die in een medicijnrol zijn verpakt. Via een geluids- of een lichtsignaal attendeert de Pico de gebruiker erop dat medicijnen moeten worden ingenomen. Reageert iemand niet, dan gaat er een alarmerings SMS uit en kan zo nodig nog een opgegeven familielid of verzorgende worden gealarmeerd.

Het komend jaar doet De Friesland in samenwerking met de Service Apotheken onderzoek naar de werking van Pico. Leidt dit ook echt tot veiliger medicijngebruik en minder opnames? Voor het onderzoek zijn 160 patiënten geselecteerd. Zij krijgen gedurende een jaar een Pico. Bij aantoonbaar succes van deze ‘medicijnsignalering’, wordt bekeken of het apparaat breder onder patiënten kan worden verspreid.
Provincie:
Tag(s):