donderdag, 13. januari 2011 - 9:57

Piek hoogwatergolf heeft Limburg verlaten

Venlo

De piek van de hoogwatergolf heeft Limburg verlaten. De waterstand van de Maas daalt langzaam in Noord en Midden-Limburg. Door deze langzame daling blijft de waterstand relatief stabiel.

De neerslagvoorspelling in het voedingsgebied van de Maas veroorzaakt komend weekend in Limburg een lichte stijging van het Maaswater, maar dit zal niet tot extra problemen leiden zo verwachten de waterschappen.

Door de daling wordt op sommige plekken, schade aan eigendommen duidelijk. Om inzicht te krijgen in het schadebeeld is het noodzakelijk dat de schade aan de gemeente wordt doorgegeven.

De brandweer adviseert om voorzichtig te zijn met het leegpompen van kelders. Wanneer dit te vroeg gebeurt, bestaat het risico dat door de druk van het (grond)water de wanden of de bodem van de kelder naar binnen klappen.

Beken
De hoofdbeken van het waterschap, zoals de Tungelroyse beek, Groote Molenbeek en de Niers hebben de afgelopen dagen topafvoeren gehad. Ze zijn op dit moment weer bijna terug op een normale afvoer en waterpeil. Sommige zijbeken van de Maas heeft het waterschap dichtgezet met zogeheten ‘afsluiters’ (schuiven) om opstuwing van Maaswater te voorkomen. Nu het peil van de Maas daalt, zijn enkele alweer opengezet.

Breuk waterleiding
In Stevensweert is waterschap Roer en Overmaas woensdag begonnen met de reperatie aan een breuk in een persleiding van een riool. De breuk ontstond dinsdagavond, waarschijnlijk als gevolg van drukverschillen tussen de leiding en het omliggende grondwater.
Provincie:
Tag(s):