woensdag, 23. februari 2011 - 10:25

Piet Franssen nieuwe directeur SSC-Noord

Piet Franssen (59 jaar) is benoemd tot directeur van het Shared Servicecenter Noord (SSC-Noord). SSC-Noord is het gemeenschappelijke onderdeel van de korpsen Drenthe, Fryslân en Groningen. De waarneming gaat nu over in een definitieve aanstelling als directeur.

Piet Franssen is momenteel waarnemend directeur van SSC-Noord. Daarvoor was hij lid van de korpsleiding in Drenthe. Sinds 2007 is Piet Franssen nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor SSC-Noord. Hij kent alle ‘ins en outs’ en is voor veel mensen al een bekend gezicht.

Sinds 1972 is Piet Franssen werkzaam bij de politie. Na de reorganisatie van de politie in 1993 is Piet in de regio Gooi en Vechtstreek gaan werken, waarbij zijn laatste functie hoofd Bureau Korpsleiding was. In 1999 maakte hij de overstap naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als contactpersoon tussen het departement en de korpsen hield hij zich onder andere bezig met relatiebeheer en toezicht op financieel beheer bij de korpsen. In de periode 2000-2002 is hij intensief betrokken geweest bij het moderniseren van de bedrijfsvoering van de Politieacademie. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Bedrijfsvoeringbeleid van de directie Politie. In deze functie was Piet onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het huidige budgetverdeelsysteem (bekend als het BVS) dat op 1 januari 2007 is ingevoerd.

‘Als directeur SSC-Noord richt ik me in het bijzonder op het verbinden van de korpsen met SSC-Noord en daarbij de korpsen ondersteunen bij het werken met een dienstverleningsconcept. De uitdaging is om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening van SSC-Noord zodanig te krijgen, dat het het bestaan van SSC-Noord tot een vanzelfsprekendheid maakt’, aldus Piet.
Provincie:
Tag(s):