vrijdag, 7. oktober 2011 - 17:51

Pilot Overijssel om doorstroming bussen te verbeteren

Zwolle

Hoe kunnen bussen, maar ook ander verkeer, zo snel mogelijk van het NS-station in Zwolle naar de binnenstad komen, en van het centrum naar het station.

'Zwolle gaat dat gedurende de maand oktober onderzoeken met een bijzonder experiment op deze route', meldt de provincie Overijssel. Verkeersregelaars kijken op drie afzonderlijke locaties op het traject of daar door begeleiding van het (bus)verkeer een betere doorstroming mogelijk is. Bovendien wordt gekeken of verkeersbegeleiding op alle drie de locaties tegelijkertijd tot een betere verkeersafwikkeling leidt.

Zwolle onthaalt bezoekers zo gastvrij mogelijk. Daar hoort onder andere bij dat binnenstadbezoekers die met de bus komen snel en efficiënt van en naar het centrum vervoerd worden. Bovendien is de inzet daarbij dat het overige verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van het openbaar vervoer.

Buspassagiers en passerende weggebruikers worden nadrukkelijk verzocht hun ervaringen tijdens het experiment door te geven, via de website van de gemeente: www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad.

Spitsperiodes
De pilots om uit te vinden hoe busverkeer en andere weggebruikers optimaal van, naar en langs de Zwolse binnenstad kunnen worden geleid vinden doordeweeks plaats, tijdens de spitsperiodes. In week 40 tot en met 44 kunnen passanten tussen 7.30-9.30 uur 's ochtends en 15.30-18.30 uur 's middags te maken krijgen met de verkeersregelaars op drie plekken op de route tussen NS-station en binnenstad.

Station
Deelexperiment 1 vindt plaats bij het station. Op vier plekken staan daar verkeersregelaars om te zorgen voor een soepele doorstroming van bussen en ander verkeer: bij de uitrit van de streekbussen, bij de uitrit van de stadsbussen, bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Terborchstraat en bij de rotonde op het Stationsplein.

T-splitsing
Deelexperiment 2 vindt plaats op de T-splitsing van de Stationsweg en de Burgemeester Van Roijensingel. Drie verkeersregelaars dragen daar zorg voor een soepele afhandeling van doorgaand verkeer en voetgangers.

Nieuwe Havenbrug
Deelexperiment 3 heeft plaats bij de Nieuwe Havenbrug. Ook daar zorgen drie verkeersregelaars voor de begeleiding van doorgaand verkeer en voetgangers.

Belangrijk onderdeel van de experimenten is dat gekeken wordt of door de bussen tijdelijk voorrang te geven het openbaar vervoer efficiënter door kan rijden zonder dat dit tot grote overlast voor het overige verkeer zorgt.

Tijdens de pilot worden video-opnames gemaakt van de verkeerssituatie. Die beelden worden gebruikt om het effect van de verkeersbegeleiding te analyseren.

Samenwerking
De pilots zijn voorbereid in samenwerking met de provincie Overijssel en busvervoerder Syntus. Deze proeven maken deel uit van een breder pakket aan pilots om te komen tot een gastvrije binnenstad, zoals de mobiele fietsenstallingen en een pilot voor een betere doorstroming van verkeer in de buurt van de parkeergarage onder het Maagjesbolwerk. Doel van de deelnemende partners is om ervaringen op te doen die leiden tot structurele maatregelen.

Onderdeel van het onderzoek zijn de ervaringen van buspassagiers en weggebruikers met deze pilots op deze route tijdens de spitstijden.
Provincie:
Tag(s):