woensdag, 8. juni 2011 - 11:01

Pinksterdagen een 'gevaar' voor thuisklussers

Utrecht

De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) verwacht de komende Pinksterdagen een sterke toename van thuisklussers die gewond raken bij het klussen om de deur.

Handletsels zijn een belangrijke reden voor langdurig ziekteverzuim. Mede hierdoor is handletsel een van de duurste letsels: 20% gaat op aan medische kosten en 80% aan arbeidskosten. De ernst en gevolgen van handletsels worden vaak onderschat.

Circa 15 tot 20% van de patiënten op een spoedeisende hand kampt met handletsel. "Rond feestdagen als Hemelvaart en Pinksteren stijgt dit explosief vanwege het vele klussen en tuinieren rond het huis. Het gaat dan bijvoorbeeld over het uitschieten met de cirkelzaag waarbij zenuwen, pezen en bot van vingers en handen beschadigd worden of zelfs delen worden geamputeerd", vertelt Henk Coert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH).

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) roept zijn vereniging op dit niet te onderschatten: "Handletsels leveren vaak aanzienlijke functionele problemen op. Afhankelijk van het beroep kan een ongeluk bij het klussen vaak tot langdurig ziekteverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid leiden."

Bijna 20% op SEH is handletsel
In Nederland hebben 15 tot 20% van de patiënten die op de SEH belanden een handletsel, waarvan 5% moet worden geopereerd. Ten gevolge van het letsel is een hand vaak niet meer goed te gebruiken en kan er een ziekteverzuim van gemiddeld 2 tot 6 weken ontstaan. Bovendien is blijvende invaliditeit in 20% van de gevallen veroorzaakt door een handletsel. Letsels aan de hand en pols worden door verschillende medisch specialisten behandeld. De medisch specialisten, die zich bezig houden met handletsels, dienen bekwaam te zijn in de complexe anatomie van de hand en in microchirurgische technieken om zenuw- en vaatletsel te repareren. Op dit moment nemen de aandoeningen aan de hand en pols in de opleiding tot plastisch chirurg een prominente plaats in.
Provincie:
Tag(s):