dinsdag, 17. mei 2011 - 14:44

Plaatsing mensen met arbeidsbeperking in bedrijven goed mogelijk

Den Haag

Uit een proef met de Wajongadviesvoucher blijkt dat werkgevers geïnteresseerd zijn en mogelijkheden zien om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast zijn bij veel bedrijven en organisaties initiatieven gestart om mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te bieden.

Hierbij gaat het onder meer om Philips, De Bijenkorf, C1000 en het Slotervaartziekenhuis. Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris De Krom op Kamervragen over de hoofdlijnennotitie ‘Werken naar vermogen’.

De staatssecretaris schrijft dat werkgevers als gevolg van de verwachte krapte op de arbeidsmarkt meer dan ooit behoefte zullen hebben aan werknemers, ook aan werknemers die verder van de arbeidsmarkt afstaan.

Uit de antwoorden blijkt verder dat in de periode 2013-2022 ruim 47.000 mensen de sociale werkplaatsen zullen verlaten als gevolg van natuurlijk verloop. Onder meer doordat de Wsw in de nieuwe Wet werken naar vermogen straks alleen maar toegankelijk is voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek, neemt het totaal aantal Wsw-ers op de lange termijn aanzienlijk af.

Het aantal werkplekken in de sociale werkvoorziening kan naar beneden omdat veel meer SW’ers dan nu het geval is, bij een reguliere werkgever kunnen werken.
Provincie:
Tag(s):