dinsdag, 12. april 2011 - 16:01

Plan van aanpak klaar voor ziekenhuizen Oost-Groningen

De Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal hebben samen een plan van aanpak gemaakt voor de nabije toekomst. In dit plan staan naast een aantal uitgangspunten ook de kernpunten die de ziekenhuizen de komende tijd willen uitwerken om te bereiken dat de inwoners van de regio toegang houden tot kwalitatief goede zorg.

Dit is nodig, omdat de bevolkingskrimp en vergrijzing in de regio Oost-Groningen knelpunten kan opleveren in de afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod. Centraal thema van het plan van aanpak is “Dichtbij als het kan, centraal als het moet”. Uitgangspunt is dat beide streekziekenhuizen de ziekenhuiszorg in de regio gaan vormgeven vanuit één gezamenlijke bestuurlijke organisatie. Dit gaan zij doen vanuit drie ziekenhuislocaties: in Stadskanaal en Delfzijl en een nieuwe locatie nabij de A7.

Het plan van aanpak is gemaakt op basis van het onderzoeksrapport Zorglandschap Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe, Ontwikkelingen in de zorgvraag en het speelveld tot 2035. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van een stuurgroep Onderzoek Ziekenhuiszorg Oost-Groningen, die bestaat uit de provincie Groningen, Menzis en de regionale ziekenhuizen Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en Refaja Stadskanaal. Zorgbelang Groningen is bij deze stuurgroep betrokken als adviseur voor inbreng vanuit het patiëntenperspectief.
Provincie:
Tag(s):