donderdag, 13. januari 2011 - 14:57

Plan van aanpak voor ontwikkeling windenergie IJsselmeer

Lelystad

Gemeente Lelystad gaat in samenwerking met de gemeente Dronten, provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een plan van aanpak opstellen naar aanleiding van de ontwikkelingen van windenergie in het IJsselmeer. Dit heeft de gemeente Lelystad laten weten.

Twee initiatieven actueel
Op dit moment zijn er twee initiatieven actueel op het gebied van windenergie in het IJsselmeergebied. Het plan Windkoepel voor de IJsselmeerdijk, waarvan onlangs het rijksinpassingsplan is ondertekend door de minister.

En de aanvraag van NUON voor vervanging van de huidige turbines aan de IJsselmeerdijk voor een nieuwe opstelling in het water voor de IJsselmeerdijk.

Twee onderdelen
Het plan van aanpak dat wordt opgesteld, bestaat uit twee onderdelen: de nog te benoemen randvoorwaarden en het format dat de initiatiefnemers dienen te hanteren bij het opstellen van het projectplan.
Provincie:
Tag(s):