woensdag, 3. augustus 2011 - 8:54

Pleijroute weer open

Arnhem

De Pleijroute bij Arnhem is weer opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

Het asfalt is vervangen en er is een nieuwe voegovergang geplaatst op de Andrej Sacharovbrug. De Pleijroute is hierdoor veiliger geworden en minder gevoelig voor weersomstandigheden.

Het verkeer kon de afgelopen drie dagen niet van noord naar zuid rijden vanwege de laatste werkzaamheden aan de brug. Fietsers konden niet over de brug, maar werden met een pontje overgezet. Zo’n duizend fietsers hebben hiervan gebruik gemaakt.

Vanaf 17 juni heeft de provincie Gelderland onderhoudswerkzaamheden verricht aan de Pleijroute en de Pleijbrug. Er is gewerkt tussen de kruising Westervoorstedijk en het Nijmeegseplein. De werkzaamheden aan de Pleijroute vonden voornamelijk ’s nachts plaats en tijdens een aantal weekenden. Het onderhoud aan de Pleijroute is volgens planning uitgevoerd. Vanwege de vakantieperiode en de adequate informatievoorziening waren er minder files dan verwacht.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de A325, de snelweg tussen Arnhem en Nijmegen, gestart. Het asfalt krijgt een fikse opknapbeurt. De weg wordt niet alleen veiliger ingericht, maar krijgt ook een nieuwe en stille deklaag. Voor de omgeving is dat goed nieuws: het stille asfalt betekent een aanzienlijke vermindering van de geluidshinder.

De werkzaamheden aan de A325 duren tot eind augustus en vinden nachts en in de weekenden plaats. Door de weeks wordt er alleen ’s nachts aan de snelweg gewerkt en is de A325 steeds in één rijrichting afgesloten. Overdag blijft de weg open tussen 06.00 en 20.00 uur. In de weekenden is de provincie overdag en ’s nachts aan het werk, maar blijft er altijd één rijstrook beschikbaar voor verkeer. Het verkeer wordt niet omgeleid, maar vanwege de beperkte beschikbaarheid van de rijstroken wordt de automobilist geadviseerd via de A12 en de A15 te reizen.

De autosnelweg A325 is één van de drukste wegen in Gelderland. Dagelijks maken tienduizenden automobilisten gebruik van de verbindingsweg tussen Arnhem en Nijmegen. De provincie heeft de rijstrooksignalering op de A325 aangescherpt om overlast zoveel mogelijk te verkomen. Automobilisten worden hierdoor tijdig geïnformeerd over mogelijke vertragingen en adviesroutes.
Provincie:
Tag(s):