donderdag, 7. juli 2011 - 11:08

Plusgroep St. Jozefschool geslaagd voor EHBO examen

Winterswijk

Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig op de basisschool. De St. Jozef in Winterswijk heeft hiervoor een paar jaar geleden binnen de school plusgroepen gestart.

Kinderen krijgen dan een middag in de week extra les over een onderwerp dat geen onderdeel uitmaakt van de normale lesstof. Zo hebben onlangs de ‘pluskinderen’ uit de groepen 6 en 7 een EHBO cursus gevolgd. Deze cursus werd op een professionele wijze gegeven door twee van de ouders, die in het dagelijks leven kinderarts en verpleegkundige zijn.

Op 7 juni 2011 is het examen afgenomen door Lydi ten Dolle van Nijdoll EHBO opleidingen. De leerlingen moesten de tijdens de cursus geleerde theorie op de medeleerlingen in praktijk brengen. Alle kinderen zijn geslaagd en namen vol trots hun diploma in ontvangst.

Op basisschool St. Jozef worden kinderen met een beperking al jaren begeleid. Door een ‘rugzakje’ krijgen deze kinderen extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. De laatste tijd is er ook steeds meer aandacht voor het geven van extra lesstof aan zogenaamde ‘pluskinderen’. In deze plusgroep zitten kinderen die zich de normale lesstof zo snel eigen kunnen maken, dat ze meer aankunnen. Een risico voor deze kinderen is, dat ze zich gaan vervelen op school en daardoor uiteindelijk zelfs kunnen gaan onderpresteren. De ervaring leert dat extra uitdaging in de lessen dit voorkomt. Door de EHBO cursus is niet alleen de kennis voor de plusgroep verbreed, maar is het er nu nog veiliger op geworden.

De lessen en extra lesstof moeten goed aansluiten bij de wensen van de kinderen en de school. Daarom is er een projectgroep gevormd, waarin een aantal Pabo studenten van Hogeschool Iselinge, enkele leerkrachten en een aantal ouders van pluskinderen zitten. Dankzij hun inzet kunnen er in deze tijd van bezuinigingen toch interessante en nuttige onderwerpen worden behandeld. Zo wordt bijvoorbeeld Duitse les en schaakles gegeven en leren ‘pluskinderen’ een website bouwen.

Ook komen binnen de projectgroep zaken aan bod als de communicatie met de ouders over de plusgroep en is een brochure opgesteld om (toekomstige) ouders van de plusgroep te informeren. Ook is nagedacht over de opzet van de extra lessen (projectmatig in de eigen klas, of collectief met de hele plusgroep).
Provincie:
Tag(s):