dinsdag, 22. maart 2011 - 9:26

Politici vaker bedreigd

Den Haag

Het Team Bedreigde Politici (TBP) kreeg in 2010 in totaal 353 meldingen van bedreigingen binnen. Van de 201 strafbare bedreigingen in 2010 zijn er 92 opgelost, zijn er nog 30 in onderzoek, werden 22 zaken geseponeerd en leverde het politieonderzoek in 57 zaken geen of onvoldoende bewijs op om te vervolgen.

Politici die in de regio Haaglanden werkzaam zijn en die een bedreiging ontvangen, maken hiervan melding bij het Team Bedreigde Politici van politiekorps Haaglanden. Dit team neemt alle aangiftes op en bekijkt in overleg met het OM in Den Haag of er ook daadwerkelijk sprake is van een strafbare bedreiging.

Veruit de meeste bedreigingen tegen politici worden per e-mail verstuurd of anoniem op internet geplaatst. Op internet worden bedreigingen ook geuit in raps of filmpjes. Daarnaast wordt aangifte gedaan van dreigbrieven en telefonische bedreigingen.

Alle aangiften van bedreigde politici worden bij het TBP opgenomen en volgens een vaste procedure behandeld. Naast ministers, staatssecretarissen en leden van de Eerste en Tweede Kamer, zijn ook aangiften opgenomen van burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden.

Twee keer per jaar worden er zogenaamde themazittingen bij de politierechter gehouden waarbij alle zaken van de afgelopen periode voor de rechter worden gebracht. Binnen het OM in Den Haag zijn één officier van justitie en één parketsecretaris hiermee belast.
Provincie:
Tag(s):