dinsdag, 4. oktober 2011 - 18:38

Politie doet proef met verplaatsbare flitspaal

Den Nul

De politie is een proef gestart met een verplaatsbare flitspaal. De test, die half september reeds is gestart, wordt in de twee politieregio’s IJsselland en Limburg-Zuid gedurende drie maanden gehouden.

Met de proef willen het Landelijk Parket Team Verkeer en de Verkeershandhavingsteams van de politie ervaring opdoen met dit voor Nederland nieuwe handhavingsmiddel.

Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de verplaatsbare paal is op het weggedrag. Dit gebeurt met uitvoerige metingen door wegkantradars en een enquête onder passanten. Na drie weken in Lemele te hebben gestaan, staat de flitspaal sinds maandag 3 oktober in Den Nul.

Doel verplaatsbare paal
Met een verplaatsbare flitspaal is het mogelijk op verschillende plaatsen op een traject te handhaven. De paal kan gedurende een paar weken op één locatie staan om vervolgens een paar kilometer verderop te worden geplaatst, of een tijdje op een geheel andere plek te worden neergezet.

Dit maakt de handhaving dynamischer, minder voorspelbaar en daardoor effectiever dan met vaste opstelpunten. In Zwitserland heeft de verplaatsbare flitspaal bewezen dat over een heel traject de snelheid substantieel naar beneden kan worden gebracht. De verplaatsbare paal heeft over een veel langer traject effect dat langer doorwerkt dan de traditionele vaste opstelpunten.

Onderzoek snelheden
In de politieregio IJsselland is de N337 tussen Wijhe en Olst aangewezen als proeftraject voor de verplaatsbare paal. De paal werd maandag 3 oktober in de bebouwde kom van Den Nul neergezet.

De weg komt - gelet op de hoge gemiddelde snelheden en kans op gevaarlijke verkeerssituaties - in aanmerking voor handhaving. Op het traject zijn een aantal locaties aangewezen waar de paal goed kan staan.

Daarnaast zijn er nog twee locaties in IJsselland aangewezen waar de paal wordt neergezet in de proefperiode. De paal zal afwisselend een paar weken op het traject het staan en een paar weken op de andere locaties. Op het traject en de aparte locaties hangen wegkantradars.

De wegkantradars hebben de afgelopen twee weken al een zogenoemde nulmeting uitgevoerd. In de onderzoeksperiode meten de wegkantradars continu, waardoor bekeken kan worden of weggebruikers zich laten beïnvloeden door de aanwezigheid van de paal. Ook kan worden geanalyseerd of de (gemiddelde) snelheid na verloop van tijd afneemt, ook als de paal er niet staat (of zich elders op het traject bevindt).

Flitspaal beboet nog niet
De verplaatsbare flitspaal ‘schrijft’ nog geen verbalen omdat er in Nederland nog geen typegoedkeuring voor dit nieuwe handhavingsmiddel is. De verplaatsbare paal functioneert wel, maar wordt voor deze proef niet aangesloten op de verwerkingssystemen van de politie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

De politie voert tijdens het onderzoek regelmatig met mobiele apparatuur snelheidscontroles uit in de directe omgeving van de verplaatsbare paal. De weggebruikers kunnen dus daadwerkelijk geverbaliseerd worden.

Uitkomsten proef
De ervaringen van de verkeershandhavingsteams die met de verplaatsbare paal proefdraaien en de uitkomsten van de metingen met de wegkantradars en het onderzoek onder weggebruikers worden meegenomen bij de beslissing om wellicht in de toekomst met dit nieuwe middel te gaan werken.
Provincie:
Tag(s):