maandag, 11. juli 2011 - 12:47

Politie Hollands Midden licht afgegeven wapenverloven opnieuw door

Alphen aan den Rijn

Korpschef Jan Stikvoort van Politie Hollands Midden heeft een aantal maatregelen aangekondigd na de conclusies van het Rijksrechercheonderzoek die tijdens een persconferentie op maandag 11 juli in Alphen aan den Rijn zijn gepresenteerd.

Dit naar aanleiding van de schietpartij op zaterdag 9 april in winkelcentrum De Ridderhof. Zo worden alle afgegeven wapenverloven waar meer dan alleen standaardinformatie aanwezig is opnieuw doorgelicht.

Uit het Rijksrechercheonderzoek blijkt dat in deze zaak de voorgeschreven procedurestappen zijn doorlopen. De korpschef: “Niettemin is bij de beoordeling van de verlofaanvraag binnen mijn organisatie niet opgemerkt dat wij hebben geassisteerd bij een gedwongen opname van Van der V. Daar voel ik mij als korpschef verantwoordelijk voor. Het spijt mij dat dit in mijn organisatie is gebeurd. Daarentegen vind ik dat mijn medewerkers op 9 april professioneel hebben opgetreden en dat er uitstekend werk is geleverd in het opsporingsonderzoek.”

Meerdere maatregelen
“Nadat ik geïnformeerd werd over de resultaten van het Rijksrechercheonderzoek, heb ik direct maatregelen getroffen. Om uit te sluiten dat bij meer beoordelingen van verlofaanvragen bij het korps beschikbare informatie buiten beschouwing is gelaten, heb ik opdracht gegeven reeds verleende wapenverloven, waar meer informatie dan alleen de reguliere persoonsgegevens bij de politie voorhanden is, opnieuw te bezien. Dat zijn mutaties met betrekking tot assistentieverlening, antecedenten en andere informatie van de verlofhouders. Voor zover nu bekend, is er nog niet één dossier dat anders zou worden beoordeeld.”

In opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie loopt op dit moment nog een onderzoek naar de huidige wapenwetgeving en het systeem van verlofverlening voor Politie Nederland door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De korpschef voegt toe: “De politie heeft in veel situaties géén kennis van een gedwongen opname van mensen die een wapenverlof aanvragen of al hebben. Ze krijgt daarover geen informatie. In dit geval was de gedwongen opname bekend geworden, omdat de politie om assistentie was gevraagd.” De korpschef geeft aan dat hij benieuwd is wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op dit punt adviseert: “Op basis van dit onderzoek zal ik eventuele aanbevelingen direct overnemen en invoeren”, aldus Stikvoort.
Provincie:
Tag(s):