maandag, 31. oktober 2011 - 17:48

Politie mag illegaal vuurwerk voortaan wegen ipv tellen

Den Haag

De afhandeling van in beslag genomen vuurwerk door de politie wordt sneller, makkelijker en veiliger. ‘De politie is voortaan veel minder uren kwijt met administratieve handelingen wanneer een partij illegaal vuurwerk wordt aangetroffen’, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

Wegen
Zo blijft er meer tijd over voor de opsporing van gevaarlijk illegaal vuurwerk. De politie hoeft voortaan niet meer elk stuk vuurwerk apart te beschrijven en te tellen. Bij licht vuurwerk kan worden volstaan met het wegen van een partij.

Tellen
Tot nu toe moesten agenten elk bommetje, vuurpijl of zevenklapper van een partij in beslag genomen vuurwerk apart tellen en minutieus registreren. Verder kan in overleg met het Openbaar Ministerie alleen een selectie van het aangetroffen vuurwerk worden onderzocht.

Dit levert grote tijdswinst op bij het opstellen van het proces-verbaal. Ook het proces-verbaal zelf wordt sterk vereenvoudigd. De zwaarste soorten vuurwerk, zoals lawinepijlen en mortierbommen, worden voortaan onderzocht door een centraal onderzoeksteam en niet meer door de korpsen zelf. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar is bovendien ook veel veiliger.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maakte dit maandag bekend tijdens een bezoek aan politiebureau Overbosch in Den Haag. De minister nam daar het advies ‘Armslag voor de politieprofessional’ van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) in ontvangst.

Het advies is opgesteld in het kader van het actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ van minister Opstelten waarmee de administratieve lasten bij de politie nog deze kabinetsperiode met 25 procent worden verminderd.

Volgens Actal is het verminderen van de regeldruk bij de politie noodzakelijk voor een effectief en efficiënt werkende politieorganisatie. Actal adviseert onder andere de evaluatie van de Wet politiegegevens te vervroegen en daarbij te kijken naar de regeldruk voor politiemensen.

Ook zou de hoeveelheid informatie die de politie moet aanleveren aan verschillende partijen, zoals het openbaar ministerie, moeten worden beperkt. Verder geeft Actal aan dat er naast het verminderen van bestaande regels ook goed moet worden gelet op administratieve lasten als gevolg van nieuwe regels. Daarbij moet ook vroegtijdig gekeken worden naar nieuwe Europese regelgeving.

In een eerste reactie gaf minister Opstelten aan dat hij het advies zal gebruiken om de administratieve lasten voor de politie verder terug te dringen. Het advies om de Wet politiegegevens eerder te evalueren neemt de minister in elk geval over. Daarbij zal worden onderzocht of processen-verbaal onder de Wet politiegegevens kunnen komen te vallen.

Een proces-verbaal is dan niet meer opvraagbaar via de Wet openbaarheid bestuur. Dat bespaart de politie veel tijd omdat opgevraagde processen-verbaal handmatig moeten worden gecontroleerd. Verder neemt de minister het advies over dat nieuwe taken voor de politie scherp te controleren op extra lastendruk. Nog dit jaar wordt hiervoor een uitvoeringstoets ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):