dinsdag, 12. juli 2011 - 21:52

Politie twittert tijdens de Vierdaagse

Nijmegen

Om de veiligheid van het grote aantal bezoekers van de Vierdaagsemarsen en -feesten in goede banen te leiden is, net als voorgaande jaren, in samenwerking met de diverse partners een gezamenlijk veiligheidsplan ontwikkelt.

Een uitvoerige voorbereidingsfase ging hieraan vooraf. Diverse scenario’s, zoals bepaalde weersomstandigheden, zijn uitgewerkt en op basis daarvan zijn maatregelen genomen. Met diverse middelen worden de grote publieksstromen gereguleerd, het zogeheten crowdmanagement. Nieuw daarin dit jaar is de inzet van Twitter.

Via Twitter informeert de politie bezoekers van de Vierdaagsefeesten over de bereikbaarheid van en de drukte in de stad. Wanneer het bijvoorbeeld te druk wordt rondom een podium, kunnen bezoekers via Twitter verzocht worden om tijdelijk een andere locatie te kiezen. Daarnaast kan Twitter ook ingezet worden bij calamiteiten. Via Twitter kunnen bezoekers snel van actuele informatie worden voorzien. Het grote voordeel is dat het publiek overal, met hun telefoon of thuis op de computer, de situatie in de stad kan volgen en hun plannen hierop kan aanpassen. De politie gebruikt hiervoor een apart twitteraccount. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als volger. Twitter is een proef en een aanvulling op de bestaande middelen zoals camera’s, lichtkranten en SMS-Alert voor bepaalde groepen in het gebied.

De politieagenten zijn herkenbaar aan de opvallende, felgele vesten. Het centrum is verdeeld in zes zones met elk een eigen surveillanceploeg en een vaste post: een kantoorunit, die als Politie Steunpunt (PSP) fungeert. Deze units staan op de kop van de Molenstraat, het Koningsplein, Plein 1944, de Waalkade, bovenaan de Voerweg en voor het Centraal Station op het Stationsplein. Het publiek kan zo snel hulp krijgen en veel zaken kunnen ter plaatse worden afgehandeld. Uitgangspunt is incidenten klein houden. De politie wil het feest ondersteunen onder het motto: ‘vriendelijk waar het kan, streng waar het moet’. Politieagenten zijn veelal te voet, maar ook per mountainbike en te paard aan het werk.

Zoals al jaren gebruikelijk is, controleert het team Verkeershandhaving ook dit jaar weer grootschalig op alcoholgebruik in het verkeer. Veilig thuiskomen, staat immers voorop. In en rondom Nijmegen vinden dagelijks controles plaats, op wisselende tijdstippen en wisselende locaties. Het Korps Landelijke Politiediensten werkt wederom mee. Dit jaar sluiten ook politieagenten van het korps Gelderland-Midden aan bij de alcoholcontroles. Een speciaal BOB-promotieteam sluit bij de controles aan om de boodschap dat alcohol en verkeer niet samengaan extra kracht bij te zetten.
Provincie:
Tag(s):