zaterdag, 8. oktober 2011 - 10:29

Politie vreest voor toename psychotische zwervers

Utrecht

Door bezuinigingen in de ggz en de eigen bijdrage voor zware psychiatrische patiënten zal de overlast van verslaafden, zwervers en psychotische personen op straat toenemen.

Dat zegt Hans Slijpen van de politie Utrecht in de Volkskrant namens de landelijke ggz-expertgroep van de politie.

Volgend jaar moeten psychiatrische patiënten zelf zo'n 200 euro bijdragen voor hun zorg. De meeste patiënten hebben dat geld niet en dat baad grote zorgen bij de Nederlandse politie. Zij zijn bang dat hulpbehoevende groep de hulpverleners de rug zal toekeren, zo verwacht Slijpen.

Het ministerie van VWS wijst erop dat de eigen bijdrage niet geldt voor crisisopnamen. Maar voor de politie is dat niet genoeg. Zij willen deze crises juist voorkomen. 'Patiënten kunnen heel gevaarlijk worden in zo'n crisis. We zijn bang dat we steeds vaker moeten gaan optreden, omdat mensen die niet in behandeling zijn veel eerder in een crisis raken.'

Nederland telt op dit moment zo'n 160 duizend psychiatrische patiënten. De afgelopen jaren is flink ingezet om deze mensen te bereiken en de juiste zorg te verlenen. Met de extra zorgtoeslag vreest de expertgroep dat het werk van de afgelopen jaren wordt tenietgedaan.

De politie maakt zich ook zorgen over de bezuiniging van 600 miljoen euro op de ggz. 'We vrezen dat er steeds meer mensen uit de klinieken worden gezet. Daardoor dreigt een verschuiving van patiënten naar gevangenissen.'
Provincie:
Tag(s):