dinsdag, 31. mei 2011 - 17:37

Politie Zeeland bewust van multicultureel vakmanschap

Vlissingen

Politie Zeeland is maandag 30 mei gestart met een expertgroep die zich richt op interne en externe vraagstukken op het gebied van multicultureel vakmanschap.

Rondom dit startmoment organiseerden de Zeeuwse expertleden een interessante thema-avond in het gemeentehuis in Vlissingen.

Een van de sprekers was de heer Ahmed Marcouch,Tweede Kamerlid PVDA, die sprak over de aanpak en het voorkomen van overlast door Marokkaanse jongeren in de wijk.

De kracht van de expertgroep zit 'm in het netwerk van expertise binnen allerlei soorten culturen en subculturen. Politie Zeeland zet de experts in voor advies en ondersteuning in (sub)cultuurgebonden zaken, zoals eergerelateerd geweld, straatcultuur, homoseksualiteit, kennis van vele leefstijlen en bij multiculturele verhoren. Soms kan dat volstaan met telefonisch advies, soms zullen de leden daadwerkelijk ondersteunen in een onderzoek of openbare orde kwestie. Ook bij interne problemen op multicultureel gebied, zoals bejegening van homoseksuelen of pesten van politiemensen van allochtone afkomst kunnen deze deskundigen hulp bieden.

De expertgroep heeft directe contacten met de andere vijf zuidelijke politiekorpsen. Op die manier wordt gebruikgemaakt van specifieke kennis van de ongeveer 35 experts. De expertgroep heeft niet alle wijsheid in pacht. De verscheidenheid van de diverse achtergronden van deze groep maakt echter dat ze door mee te denken en hun specifieke kwaliteiten in te zetten, maatwerk kunnen leveren voor een probleem dat door politiemensen wordt aangedragen.

De leden van de expertgroep ondersteunen en adviseren agenten en leidinggevenden, maar nemen het werk niet over. Het doel is het verbreden van kennis en vaardigheden en het werken aan multicultureel vakmanschap voor alle politiemedewerkers.

De bijeenkomst was georganiseerd door de expertgroep multicultureel vakmanschap en de jeugdpolitie van Politie Zeeland. Samenmet de Landelijke Werkgroep Mudawwanah en de Stichting Dunya in Vlissingen. Ook het Landelijk Expertise Centrum was bij deze avond betrokken.
Provincie:
Tag(s):