woensdag, 16. februari 2011 - 9:38

Politie zet 33 transporten stil bij landelijke verkeerscontrole

Driebergen

Bij een landelijke verkeerscontrole zijn de afgelopen twee dagen door de politie 33 transporten stilgezet en werden in totaal 158 bekeuringen uitgeschreven.

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en participatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer van maandag en dinsdag op zes verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en bussen. Van de 305 gecontroleerde vrachtauto’s op vier locaties mochten er 33 niet verder rijden. Bij de 11 gecontroleerde autobussen werden drie overtredingen geconstateerd, waarvan twee bij buitenlandse bussen. Aan opgelegde boetes is door buitenlandse chauffeurs voor € 43.751 direct betaald.

Deze controles zijn in Europees verband gehouden en hebben tot doel: vermindering van het aantal verkeersongevallen door het verhogen van de verkeersveiligheid, opsporen van (vervoers-) criminaliteit, verbeteren van operationele samenwerking tussen gerelateerde (opsporings)diensten. De uitslagen van de andere 27 Europese landen binnenkort bekend worden gemaakt.

Controles
In totaal zijn er 110 binnenlandse en 195 buitenlandse vrachtwagencombinaties gecontroleerd en 8 binnenlandse en 3 buitenlandse autobussen. Er zijn in totaal 158 bekeuringen uitgeschreven, waarvan 44 i.v.m. arbeidstijdenwetgeving en 111 wegens technische gebreken en 3 voor overige overtredingen.

Niet verder rijden
Zes chauffeurs mochten niet verder rijden wegens overtredingen van de rijtijd en/of te weinig genoten rusttijd. In 13 gevallen was er sprake van manipulatie of misbruik van controlemiddelen, waardoor er geen of onjuiste registratie plaatsvond van rij- en rusttijden. Hierbij werd in 10 gevallen een verbreking van de verzegeling van de tachograaf ontdekt. In drie gevallen was er sprake van manipulatie van de tachograaf en in 1 geval was er sprake van onjuist gebruik van de bestuurderskaart.

Technische gebreken
In verband met technische gebreken en overbelading zijn 27 voertuigcombinaties en moest het euvel worden verholpen. In 30 gevallen (bijna 10%) was er sprake van ernstige gebreken aan de remmen.

Strategisch
De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de hoofdtransportassen in Nederland van 08.30 tot 21.30 uur op de A1 ter hoogte van Apeldoorn, rijksweg A4 ter hoogte van Leiden, A15 ter hoogte van Zetten, A16/17 ter hoogte van Moerdijk en A67 bij Venlo.
Provincie:
Tag(s):