vrijdag, 8. juli 2011 - 12:19

Politie zet feestende jongeren Dokkum uit

Dokkum

Drie boerenwagens met feestende jongeren uit Paesens en Moddergat zijn door de politie Dokkum uitgezet. Diverse inwoners van Dokkum hadden bij de politie geklaagd over de jongeren, die al bier drinkend, met veel lawaai en door de lucht vliegende bierflessen door de stad reden.

Op het moment van de meldingen reden net twee van de drie wagens langs het politiebureau. De muziek was binnen het bureau duidelijk hoorbaar en ook werd vanaf één van de wagens met lege bierflesjes gegooid. Op de Woudweg, waar inmiddels ook de derde wagen was gearriveerd, grepen de agenten in. De drie wagens werden tot stoppen gedwongen. Vervolgens gingen de agenten in gesprek met de bestuurders van de drie tractoren.

Er werd aangegeven dat dit absoluut niet door de beugel kon. De groep hield zich niet aan de vergunningsvoorschriften, ze hadden namelijk alleen toestemming om in het dorp te rijden, en ze waren daarom ook niet voor ongevallen en andere incidenten verzekerd. De bestuurders gaven meteen aan dat ze direct weer terug zouden gaan naar Paesens en Moddergat. De drie tractorbestuurders moesten blazen maar bleken niet onder invloed van alcohol te verkeren. Vervolgens werd de gehele optocht door de politie via het bedrijventerrein de Hogedijken terug begeleidt in de richting van Metslawier en via die route terug naar Paesens en Moddergat.
Provincie:
Tag(s):