zaterdag, 8. oktober 2011 - 15:00

Politieke jongerenorganisaties in actie tegen pensioenakkoord

Den Haag

Vijf politieke jongerenorganisaties zijn in actie gekomen tegen het pensioenakkoord van het kabinet, werkgevers en de vakbeweging.

voor een pensioen op stand. Het gaat om de jongerenorganisaties van regeringspartij VVD, de JOVD, en die van oppositiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en SGP.

Het is bijzonder dat zes verschillende organisaties, allen met een verschillende ideologie, hun krachten bundelen om te komen tot een beter pensioenakkoord. Maar vandaag hebben alle jongerenpartijen hun handtekening gezet onder het gezamenlijk geschreven Pensioenmanifest. Dit Pensioenmanifest is te lezen op de website die in het kader van PensioenOpStand is gelanceerd: WWW.PENSIOEN-OPSTAND.NL .

Volgens het politieke jongerenmanifest zijn er een aantal maatregelen nodig om een pensioenakkoord op tafel te krijgen dat niet tot een generatieconflict zal leiden.

''Zo zal de AOW-leeftijd sneller verhoogd moeten worden, zullen pensioenfondsen met een dekkingstekort uit moeten gaan van realistische rendementsaannamen en dient de doorsneepremie uit het pensioenstelsel gehaald te worden''.
Provincie:
Tag(s):