donderdag, 24. maart 2011 - 21:17

Politiekorps Noord-Holland Noord krijgt extra personeel

Alkmaar

De Politie Noord-Holland Noord krijgt er vijfentachtig medewerkers bij. De operationele sterkte van het korps groeit daarmee van 1241 naar 1326 medewerkers.

Dit staat in een brief die de Minister van Veiligheid en Justitie vandaag verstuurde naar de leden van de Tweede Kamer en de korpsbeheerders.

De aanpassing van de personele sterkte is het gevolg van herijking van het Budgetverdeelsysteem waarmee de beschikbare middelen over alle politiekorpsen worden verdeeld.

De korpsbeheerder P. Bruinooge, is optimistisch over deze ontwikkeling: ‘Het is goed dat wij met deze uitbreiding de operationele sterkte van ons korps kunnen verbeteren. Bovendien ben ik tevreden dat er erkenning is voor de problematiek van plattelandsgebieden.Wat ons betreft komt deze uitbreiding ten gunste van het politiewerk op straat. Op deze manier kunnen we onze ambitie om het werk in de wijk te versterken, realiseren'.
Provincie:
Tag(s):