woensdag, 29. juni 2011 - 20:46

'Politiekosten 'commerciële volksfeesten' doorbereken'

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend om de politiekosten voor incidentele, commerciële evenementen met een vergunningplicht zullen worden doorberekend aan de organisator.

Doel van het voorstel is een vermindering van politie-inzet bij evenementen en meer verantwoordelijkheid bij organisatoren neer te leggen. Doen zij dat niet, dan worden de politiekosten voor het in goede banen leiden van een evenement in rekening gebracht. Opstelten wil dat organisatoren zelf meer maatregelen gaan treffen, waardoor de druk op de politiecapaciteit verminderd wordt.

In het wetsvoorstel staat dat het om taken gaat waarbij nu vaak een beroep wordt gedaan op politiecapaciteit, maar die ook door beveiligers of verkeersregelaars kunnen worden uitgevoerd. Kosten voor de opsporing van strafbare feiten en het afvoeren van arrestanten blijven buiten beschouwing. Dit geldt ook voor de kosten van hulpverlening door de politie.

De wedstrijden van sportorganisaties, die door het NOC*NSF erkend zijn vallen niet onder de reikwijdte van de wet. Het gaat om sportwedstrijden die in competitieverband gehouden worden of die jaarlijks terugkeren. De intocht van Sinterklaas, Koninginnedag, de viering van Bevrijdingsdag, de Elfstedentocht en benefietvoorstellingen vallen niet onder deze wet en zijn uitgezonderd van een bijdrage.
Provincie:
Tag(s):