donderdag, 28. april 2011 - 23:59

Polsbandjes voor 16-plussers op Koninginnedag

Arnhem

Alcohol drinken is schadelijk voor jongeren. Daarom gaan zogeheten 'peers' (naar het Engelse woord voor 'gelijke') op Koninginnedag met hun leeftijdsgenoten in gesprek over de effecten en risico's van alcohol.

Zij reiken ook polsbandjes uit aan jongeren die 16 jaar of ouder zijn. Hiermee wordt de verplichte controle van de leeftijd aan de bar vereenvoudigd. De actie wordt georganiseerd door IrisZorg, in opdracht van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal. De 'peers' zullen ook wijzen op de risico's van xtc.

De evenementen op Koninginnedag zijn niet specifiek gericht op jongeren. Toch is dit grootschalige evenement een goede gelegenheid om ouders en opvoeders te laten zien dat er leeftijdsgrenzen zijn voor het kopen en drinken van alcohol. Er geldt in Nederland een leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank. Voor sterke drank ligt de grens op 18 jaar.

Iedere verstrekker van alcoholhoudende drank is wettelijk verplicht de leeftijd vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Door de actie met de polsbandjes willen de gemeenten de verstrekkers van alcoholhoudende dranken ondersteunen bij de naleving van de leeftijdsgrenzen. Deze polsbandjes worden op verschillende centrale punten in de stad uitgedeeld door de peers. Ook gebruiken de peers informatiemateriaal en hun eigen ervaringen om de boodschap over alcoholgebruik over te brengen aan andere jongeren.

Lars van Driel, projectleider Arnhem bij IrisZorg: "De ervaringen met het peerteam zijn erg positief. De inzet van de peers blijkt effectief omdat jongeren sneller aannemen van leeftijdsgenoten dat alcohol schadelijk is dan van volwassenen. Bovendien biedt de persoonlijke benadering jongeren de kans om vragen te stellen."

Nederlandse jongeren drinken meer alcohol dan andere scholieren in Europa. Artsen wijzen op de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren. Alcoholgebruik op jonge leeftijd vergroot ook de kans op verslaving op latere leeftijd en leidt vaak tot overlast op straat.

De gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal hebben hun krachten gebundeld om het alcoholgebruik bij jongeren tegen te gaan. De gemeenten werken daarbij intensief samen met deskundige partners: IrisZorg, Halt Gelderland, het Openbaar Ministerie, Politie Gelderland Midden, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de provincie Gelderland. De actie op Koninginnedag is hier een uitvloeisel van.

In de aanloop naar Koninginnedag wijzen de gemeente Arnhem en IrisZorg niet alleen op de risico's van alcohol, maar ook van drugs. Ze roepen iedereen die van plan is om tijdens de Koninginnedagfeesten XTC te gebruiken op om zich goed te laten voorlichten, eventueel op Koninginnedag zelf door de 'peers'.

Het Trimbos-instituut heeft IrisZorg toestemming gegeven om eenmalig de openingstijden voor de test- en voorlichtingsservice te verruimen. Aanleiding zijn recente sterfgevallen van jongeren die vervuilde XTC-pillen hebben geslikt in Limburg.

Voorafgaand aan de Koninginnedagfeesten is de test- en voorlichtingsservice van IrisZorg op 29 april voor één keer extra geopend tussen 20.00 en 23.00 uur aan het Eusebiusplein 32 in Arnhem. Bezoekers kunnen zich laten voorlichten over de risico's van XTC en kunnen ook verdachte pillen laten onderzoeken
Provincie:
Tag(s):