maandag, 25. juli 2011 - 17:33

Powerboatraces Den Helder afgelast

Den Helder

De powerboatraces in het Marsdiep voor de kust van Den Helder zal dit jaar niet doorgaan. Dit maakt de organisatie van de Grand Prix of the Sea vandaag bekend.

Een aantal natuurorganisaties had de Raad van State in een spoedprocedure verzocht om de vergunning te schorsen die de provincie Noord-Holland had verleend voor de races. Zij vreesden dat deze races schade zouden veroorzaken aan beschermde Natura 2000-gebieden, waaronder de Waddenzee en de Noordzeekustzone.

De Raad vindt dat de provincie Noord-Holland juist heeft gehandeld, omdat die uitgebreid heeft laten onderzoeken of er door de races schade aan de natuur ontstaat. Dit bleek niet het geval.

Voor de organisatie van de powerboatraces komt de uitspraak echter te laat. ‘Het tijdsbestek waarbinnen de teams moeten zorgen dat hun schepen en logistieke ondersteuning naar Nederland moeten worden vervoerd is nu te kort geworden. Sponsoren moeten wereldwijd hun partners en gasten uit kunnen nodigen. Ook voor de eigen organisatie geldt dat de realisatie van een aantal onderdelen van het programma door de tijd nagenoeg niet meer te realiseren zijn. Vele cruciale besluiten hadden al genomen moeten worden.

De organisatie verschuift de Grand Prix nu naar volgend jaar. De uitspraak van de Raad van State geldt daarbij als leidraad.
Provincie:
Tag(s):