vrijdag, 25. november 2011 - 19:15

Presentatie project ‘Entree Zeeuws-Vlaamse kanaalzone’

Terneuzen

Op maandag 28 november om 19.30 uur presenteert landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers het plan ‘Entree Zeeuws-Vlaamse kanaalzone’ tijdens de vergadering van de Stadsraad Sas van Gent in Cultureel Centrum De Speye te Sas van Gent.

De gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland werken samen aan de uitvoering van het Landschapsuitvoeringsplan (LUP) in het kader van het project Zeeuws-Vlaamse kanaalzone.

In het LUP zijn een reeks streefbeelden opgenomen voor de toekomstige landschaps-ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Een van de deelprojecten van het LUP is de opwaardering van de zuidelijke entree van Sas van Gent, tevens ook de entree van de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Dit gebied, dat zich uitstrekt vanaf de grens bij Zelzate tot aan de zuidelijke grens van de bebouwde kom (Sasse Poort), wordt enerzijds gekenmerkt door de aanwezigheid van het kanaal van Gent naar Terneuzen en anderzijds door industriële activiteiten. In zijn algemeenheid maakt het gebied een vrij rommelige indruk, terwijl het voor de passant de eerste kennismaking is met Nederland, maar ook met de provincie, gemeente en de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone.

Daarom is aan bureau Bosch Slabbers de opdracht verstrekt om een visie voor het gebied op te stellen, waardoor het gebied op een kwalitatief hoger plan kan worden gebracht. Deze visie wordt maandagavond gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Provincie:
Tag(s):