donderdag, 15. december 2011 - 21:01

Prettig winkelen en wonen in centrum van Ruinen

Ruinen

Door de herstructurering van de oude brink en de nieuwbouw aan de Kaamp, krijgt het centrum van Ruinen een compleet nieuw aangezicht. Bureau B+O Architecten heeft in opdracht van projectontwikkelaar Bramer BV een plan gemaakt voor nieuwbouw op de voormalige SNS-locatie en de zuidelijk daarnaast gelegen panden. Het plan is in overleg met de gemeente opgesteld en is vorige week aan de ondernemers van Ruinen voorgelegd.

Dick Verhoeven, directeur Bramer:“De nieuwbouw geeft een belangrijke impuls aan Ruinen, omdat de winkels meer gecentreerd aan de Brink komen te liggen. Hierdoor is het voor inwoners en gasten prettiger om in het dorp te winkelen.” In totaal komen er zeventien appartementen, zeven maisonnettes, tien woningen en ongeveer 1800 vierkante meter aan winkelruimte. “Met deze plannen voldoen we ook aan de vraag naar koopappartementen in het dorp”, aldus Verhoeven.

“De samenwerking met de ontwikkelaar verloopt prettig. Een aantrekkelijk winkelklimaat is voor Ruinen belangrijk. Of zoals de dorpsvisie van Ruinen het zo mooi aangeeft, de brink moet weer het bruisende hart van Ruinen worden. Daarbij is het van belang dat de nieuwbouw past binnen de bestaande sfeer van het dorp. De gemeente heeft hiervoor een beeldkwaliteitplan opgesteld. Deze vormde de basis voor de gesprekken met Bramer. Er ligt nu een plan dat volgens mij heel goed past bij de wensen van het dorp”, aldus wethouder Jan ten Kate. Volgend jaar start de gemeente, in samenwerking met de dorpsvisie werkgroep, met plannen voor de brink zelf.

Het plan is opgedeeld in twee fasen. In fase één gaat het om de huidige SNS-locatie. Hier komt 850 m2 ruimte voor winkels, vier appartementen aan de brinkzijde, vier appartementen aan de zijde van de Kaamp en vier tussenliggende maisonnettes.

Het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de panden zijn afkomstig van Bureau B+O Architecten uit Meppel. Arnoud Olie, architect en directeur van het bureau, heeft de historische kenmerken van het dorp in het ontwerp teruggebracht. “De nieuwbouw aan de Brink krijgt een historisch karakter en sluit daarom goed aan bij de identiteit van het centrum. Ook krijgen de gedetailleerde gevels een heldere opdeling, waardoor elk gedeelte van het blok een eigen identiteit krijgt. De tien moderne nieuwbouwwoningen aan de Kaamp sluiten hier goed bij aan.”

Tussen de Brink en de Kamp ligt een verbinding waaraan winkels en tien geschakelde nieuwbouwwoningen komen. “Deze levensloopbestendige woningen krijgen een eigentijds karakter en hebben uitzicht op de weilanden in het dorp”, aldus Olie.

De planologische procedure start begin volgend jaar. In de procedure organiseren Bramer en de gemeente een inloopbijeenkomst over het plan voor belangstellenden. Naar verwachting start de bouw begin 2013.
Provincie:
Tag(s):