zaterdag, 12. maart 2011 - 21:17

Preventief fouilleren op Lelystad Airport

Lelystad

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft op zaterdag 12 maart in samenwerking met de politie Flevoland, Koninklijke Marechaussee en Douane een controleactie gehouden op en nabij Lelystad Airport.

In totaal zijn er 206 personen preventief gefouilleerd. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

De controleactie, gehouden van 10.00 tot 15.00 uur, bestond onder andere uit het preventief fouilleren van personen die zich op Lelystad Airport bevonden. De actie vond plaats op grond van de Wet Wapens en Munitie en de ministeriële regeling, die luchthavens heeft aangewezen als plaats waar te allen tijde preventief fouilleren mag worden toegepast door daartoe bevoegde ambtenaren.

Het preventief fouilleren vond plaats op de airside waar 12 personen uit zes vliegtuigen zijn gecontroleerd. Buiten de airside vonden op drie plaatsen van en naar het vliegveld (verkeers)controles plaats. Hier zijn 118 auto’s met 194 personen gecontroleerd.

Doelstellingen van de controleactie:

Inzicht krijgen of bezoekers van de luchthaven Lelystad wapens voorhanden hebben. Bijdrage leveren aan de algemene veiligheid van de luchthaven door het afgeven van een preventief signaal en de pakkans van overtreders te vergroten. Samenwerking met de ketenpartners.

Aan de controleactie namen 40 medewerkers van de verschillende opsporingsdiensten deel.
Provincie:
Tag(s):