dinsdag, 29. maart 2011 - 17:35 Update: 08-07-2014 0:59

Prijzen huurwoningen stijgen met 1,3 procent. Woonbond woedend

Den Haag

De prijzen van huurwoningen stijgen met ingang van 1 juli 2011 met maximaal 1,3 procent.

Daarmee volgt de huuraanpassing, zoals afgesproken in het regeerakkoord, het niveau van de inflatie. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer.

De in het regeerakkoord aangekondigde hogere maximale huurprijsstijging (inflatie plus 5 procent) voor inkomens boven de 43.000 euro als maatregel tegen het scheefwonen, wil het kabinet per 1 juli 2012 in laten gaan en niet nog dit jaar. De koppeling van de huurstijging aan het inkomen is nieuw en blijkt in de uitvoering forse consequenties te hebben. Vooral een zorgvuldige uitvoering van de inkomenstoets vergt in de benodigde wetswijziging ruime waarborgen. Zodra die zijn geregeld, stuurt de minister de voorstellen naar de Kamer.

Woonbond woedend
De Nederlandse Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, vindt het schandalig dat het kabinet de maximale huren met 120 euro per maand wil verhogen. Door deze maatregel dreigt een huurexplosie, waardoor huren in veel regio's onbetaalbaar worden. De doorstroming zal volledig stokken. Starters en huurders die moeten verhuizen worden geconfronteerd met torenhoge huren.
De Woonbond zal alles op alles zetten om deze heilloze maatregel te voorkomen.
Categorie:
Tag(s):