vrijdag, 12. augustus 2011 - 9:06

Prinses Margriet Fonds moet mensen op grote rampen voorbereiden

Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis heeft het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds opgericht. Het nieuwe fonds, genoemd naar de erevoorzitter, heeft als belangrijkste taak het garanderen van de financiering van projecten van het Nederlandse Rode Kruis op het gebied van rampenvoorbereiding.

Met het fonds wil het Rode Kruis kwetsbare gemeenschappen weerbaarder maken door middel van voorlichting en training op het gebied van rampenvoorbereiding, en wil het door gerichte actie de risico’s op rampen verminderen. Door ondermeer de zelfredzaamheid van mensen te versterken en hun bewustzijn van risico’s te vergroten, wordt ervoor gezorgd dat minder mensen het slachtoffer worden van rampen.

Cees Breederveld, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis: "Prinses Margriet zet zich al decennia met hart en ziel in voor het Rode Kruis en heeft zich altijd sterk gemaakt voor het lot van de meest kwetsbare mensen in de wereld. Als dank voor haar onvoorwaardelijke inzet hebben wij besloten een Rode Kruis fonds op te richten dat haar naam draagt en dat wordt aangewend om juist die kwetsbare mensen ook in de toekomst te kunnen blijven helpen."

Op 12 september wordt tijdens een benefietavond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds gepresenteerd aan Prinses Margriet en de genodigden. Mensen die het fonds willen steunen, kunnen dat vanaf nu doen via rekening 7447.

De afgelopen decennia is het aantal natuurrampen duidelijk toegenomen. Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van extreem weer, zoals overstromingen, droogtes of hittegolven. Klimaatverandering is hier een belangrijke factor in. Ook aardbevingen en industriële ongelukken veroorzaken wereldwijd veel slachtoffers.

Rampen hebben ook direct grote economische gevolgen. Tegelijkertijd neemt de kwetsbaarheid van mensen toe. Te snelle, ongeleide verstedelijking, vooral in ontwikkelingslanden, is hier een belangrijke oorzaak: de combinatie van armoede, zwak bestuur, gebrekkige infrastructuur en inferieure gezondheidszorg maakt dat vooral bewoners van stedelijke gebieden een groot risico lopen om door een ramp getroffen te worden.
Provincie:
Tag(s):