dinsdag, 22. maart 2011 - 16:01

Prinses Máxima in New York voor Inclusive Finance

Den Haag

Prinses Máxima was deze week enkele dagen in New York voor diverse bijeenkomsten ter bevordering van financiële diensten voor lage inkomensgroepen en kleine bedrijven.

Maandag 21 maart had de Prinses verschillende vergaderingen bij de Verenigde Naties en 's avonds was Prinses Máxima eregast bij de Women's World Banking 2011 Global Dinner Celebration.

Women's World Banking is een netwerk van 39 microfinancieringsinstellingen, die over de hele wereld leningen en andere financiële diensten verstrekken aan met name vrouwen. Prinses Máxima sprak de aanwezigen aan het begin van de avond toe over het belang van toegang tot financiële diensten. De Prinses benadrukte het belang voor vrouwen om op een veilige manier te kunnen sparen.

Dinsdag 22 maart gaf Prinses Máxima een presentatie over Inclusive Finance aan vertegenwoordigers van verschillende onderdelen van de VN die zich met dit onderwerp bezighouden. Ook Anthony Lake, directeur van UNICEF, was hierbij aanwezig. De bijeenkomst werd georganiseerd door Prinses Máxima, in haar functie als UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development, en Helen Clark, directeur van het ontwikkelingsprogramma van de VN (United Nations Development Programme).
Provincie:
Tag(s):