maandag, 24. oktober 2011 - 9:42 Update: 08-07-2014 0:56

Producentenvertrouwen industrie valt terug

De stemming onder ondernemers in de industrie is in oktober verslechterd. Het producentenvertrouwen daalde van -0,5 in september naar -3,2 in oktober. De vertrouwensindicator kwam daarmee op hetzelfde niveau uit als in augustus.
Dit heeft het CBS maandag bekendgemaakt.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product.

Zowel over de orderpositie als over de toekomstige productie waren de ondernemers veel somberder dan in september. Het oordeel over de voorraden verslechterde ook, maar in mindere mate.

Het aantal ondernemers dat verwacht de personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden was in oktober voor de vierde maand op rij kleiner dan het aantal dat verwacht het personeelsbestand in te krimpen. In deze periode is de groep die een krimp voorziet steeds iets groter geworden.

De ondernemers gaven aan dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden is afgenomen. Met 100,2 bereikte de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) het laagste niveau sinds juli 2010.

De bezettingsgraad was in oktober met 80,1 procent iets lager dan in juli (80,9 procent). Een kwart van de ondernemers beschouwde onvoldoende vraag als een productiebelemmering, tegen een vijfde een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit te groot vond was in oktober iets groter dan het aantal dat de productiecapaciteit als te klein beoordeelde. De ondernemers gaven aan dat de concurrentiepositie op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt in de afgelopen drie maanden iets is verbeterd.
Categorie:
Tag(s):