woensdag, 6. april 2011 - 9:20

Proef: ouders basisschoolkinderen mogen zelf vakanties plannen

Komend schooljaar starten 10 basisscholen met een proef waarbij ouders zelf mogen bepalen wanneer hun kinderen vakantie hebben. Aan het begin van het schooljaar maken ze hierover afspraken met de onderwijzers van de school.
Dit schrijft het AD woensdag,

Maar scholen kunnen ook aan het begin van het jaar in overleg met de ouders een gezamenlijk vakantierooster voor alle kinderen vaststellen.
De afspraken die onderwijzers en ouders maken mogen niet in strijd zijn met de Leerplichtwet.

Het gaat voorlopig nog om een proef, maar als het experiment slaagt, gaat deze regeling in voor alle basisscholen. De proef op de 10 scholen gaat drie jaar duren.

Als het plan van Van Bijsterveldt doorgaat, dan zijn er wel extra leraren nodig om aan de flexibele uren te kunnen voldoen.

School in Zandvoort
Een school in Zandvoort deed hiermee al een geslaagde proef. Deze kleine school was alleen met de kerstvakantie twee weken gesloten. Leerlingen kunnen op vakantie wanneer ze willen, als ze maar aan 940 lesuren per jaar komen. Ook kunnen de scholieren er dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur terecht. Er zijn wel extra kosten aan verbonden, want er moeten extra leraren worden ingehuurd om de school in de zomervakantie open te houden.
Provincie:
Tag(s):