dinsdag, 4. oktober 2011 - 0:09

Project ‘Gewoon Meedoen in Dukenburg’ krijgt vervolg

Apeldoorn

Het college heeft besloten om het project ‘Gewoon Meedoen in Dukenburg’ voort te zetten. Door het project kunnen mensen met en zonder beperking in Dukenburg gewoon samen in de dezelfde wijk wonen en meedoen aan activiteiten.

Het project maakte nog deel uit van het vorige WMO-beleidsplan, maar past prima in het beleidplan van de komende jaren. Het project biedt ondersteuning bij het behoud van zelfregie van mensen met een beperking of stoornis.

De doelgroepen zijn divers, maar hebben allemaal hulp nodig bij meedoen in de wijk. Het gaat om mensen met lichte verstandelijke beperking, mensen met lichamelijke beperkingen of mensen die allebei hebben. Maar ook om mensen met een psychische stoornis of om kwetsbare ouderen. De overeenkomst is dat ze allen met enige begeleiding goed zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de wijk.

‘Gewoon Meedoen in Dukenburg’ is gestart als een pilotproject dat is gericht op het versterken van sociale netwerken, het vinden van een ‘maatje’ en aansluiten bij de vele bestaande wijk- en buurtinitiatieven en vrijwilligers-organisaties in Dukenburg. Het project heeft al succes opgeleverd, zoals het ontstaan van verbindingen tussen personen uit de doelgroepen en vrijwilligersinitiatieven. Mensen met een psychische stoornis zetten zich bijvoorbeeld al in voor ouderen.

Komend jaar wil het college de samenwerking in de wijk tussen professionals en vrijwilligers in de zorg en in welzijn intensiveren in het kader van het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015. Omdat op de AWBZ is bezuinigd krijgt de gemeente compensatiegeld van het rijk, waarmee we dit project kan worden betaald. Er is ruim een ton mee gemoeid. De organisaties Mee en Tandem, die nu al betrokken zijn, nemen de uitvoering voor hun rekening.
Provincie:
Tag(s):