woensdag, 20. juli 2011 - 11:26

Provinciale Staten steunen Orkest van het Oosten

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering van 13 juli unaniem ingestemd met een voorstel om het Orkest van het Oosten tegemoet te komen.

Provinciale Staten stellen de toegezegde subsidie voor 2012 sneller beschikbaar. Hierdoor kan het Orkest een nieuw toekomstbestendig businessplan ontwikkelen waardoor ze meer geld uit de markt kunnen halen en in de toekomst minder subsidie nodig hebben.

De Tweede Kamer heeft op 27 juni 2011 ingestemd met de Cultuurvisie 2013-2016 van staatssecretaris Zijlstra. Dit resulteert in een verlaging van de rijkssubsidie aan het Orkest van ruim 1,5 miljoen euro.

Het Orkest van het Oosten heeft een businessplan gemaakt om geld uit de markt te halen. Omdat het ontwikkelen van een nieuw, toekomstgericht businessmodel niet kan plaatsvinden binnen de lopende exploitatie, heeft het orkest het verzoek ingediend om de provinciale subsidie voor 2012 naar voren te halen. Dit voorstel kon woensdagavond op steun rekenen van alle Statenleden.

Het Orkest van het Oosten krijgt 350.000 euro subsidie per jaar van de provincie Overijssel.
Provincie:
Tag(s):