vrijdag, 2. september 2011 - 15:57

Provincie Drenthe onderzoekt mogelijkheden sportvisserij Brunstingerplas

Assen

De provincie Drenthe en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe zoeken samen naar een oplossing om sportvisserij in de Brunstingerplas weer toe te laten. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Naar aanleiding van een voorval waarbij onlangs enkele sportvissers zijn geverbaliseerd, is tussen de federatie en de provincie overleg gestart.

In het najaar van 2009 is de Brunstingerplas met hekken afgesloten. Dit is destijds gebeurd omdat in en rond de plas regelmatig illegaal afval werd gestort. Dit bracht voor de provincie zeer hoge opruimkosten met zich mee, die tot 40.000 Euro zijn opgelopen. Sinds de afsluiting van het terrein is de Brunstingerplas ook niet langer toegankelijk voor sportvissers.

Gedeputeerde Henk Brink wil in goed overleg met de Hengelsportfederatie zoeken naar een passende oplossing voor sportvissers. De gedeputeerde is van mening dat alle partijen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

"Wij zijn altijd bereid geweest om sportvissers terwille te zijn", aldus Brink. "Het is belangrijk dat er bij een voorwaardelijke openstelling niet opnieuw onregelmatigheden plaatsvinden, zoals het dumpen van afval. Dat zie ik als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Hengelsportfederatie en de provincie. Ik denk aan een actieve rol van de federatie en haar leden, bijvoorbeeld in het melden van onregelmatigheden."

Gedeputeerde Brink is bereid om onder bepaalde voorwaarden de Brunstingerplas bij wijze van proef opnieuw open te stellen voor sportvissers.
Provincie:
Tag(s):