woensdag, 30. november 2011 - 18:43

Provincie geeft subsidie aan participatieprojecten

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen gaat jaarlijks 250.000 euro subsidie geven aan projecten die ervoor zorgen dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving.

De subsidie geldt van 2012 tot en met 2015. Ieder jaar gaat 160.000 euro naar projecten die hebben bewezen succesvol te zijn en 90.000 euro gaat naar nieuwe initiatieven en activiteiten.

De provincie vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Meedoen in de samenleving is helaas niet voor iedereen even vanzelfsprekend en daarom worden nu projecten ondersteund die dat gemakkelijker maken. Zo krijgt de Stichting Leergeld subsidie van de provincie. Deze stichting maakt het mogelijk dat kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook het Provinciaal Jeugdsportfonds krijgt subsidie, zodat kinderen kunnen sporten.
Provincie:
Tag(s):