vrijdag, 16. december 2011 - 23:15

Provincie Gelderland weigert investeringssteun aan Museumpark Orientalis

Berg en Dal

De provincie Gelderland heeft donderdag aan de directie van Museumpark Orientalis laten weten geen eenmalige investeringsbijdrage van 6 miljoen euro te willen verlenen.

Daarmee wijst het provinciaal bestuur de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het honderdjarige monumentale park in de Heilig Landstichting van de hand.

De museumdirectie is daarover zeer teleurgesteld en wijst erop dat er sprake is van een aanzienlijke kapitaalvernietiging. Afgelopen jaren is er door overheden en fondsen voor vele miljoenen in het museumpark geïnvesteerd. Daarnaast werden dit jaar alle 27 rijksmonumenten in het park uitwendig gerestaureerd. Ook als het park gesloten wordt, blijft het onderhoud geld kosten, aldus de directie.

Juist in deze tijd, waarin de diverse maatschappelijke groeperingen uit elkaar worden gedreven door onverdraagzame retoriek, zou Orientalis een belangrijke maatschappelijke functie kunnen vervullen. Daarnaast vervult het Museumpark als culturele trekker een prominente functie in de toeristische infrastructuur van Midden-Gelderland.

Vorige week liet de Staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra het museumpark weten geen titel te hebben om het museumpark financiële steun te verlenen. Deze uitspraak kwam nadat de Tweede Kamer hem bij motie had gevraagd met Orientalis in gesprek te gaan. Zijlstra meende dat niet hij, maar de provincie Gelderland sinds 2008 verantwoordelijk is voor het museumpark. Bovendien zo liet hij weten, is Gelderland niet bepaald een armlastige provincie.

Nu ook Gelderland de eenmalige bijdrage ten behoeve van noodzakelijke investeringen afwijst, ziet de huidige museumdirectie geen perspectieven voor een rendabele exploitatie van het park zonder een beroep te doen op structurele overheidssubsidies. De directie acht structurele afhankelijkheid van subsidie echter geen optie.

Nu met de beslissing van GS de provinciale overbruggingssteun voor 2012 eveneens stopt, is de directie van Museumpark Orientalis gedwongen het park per 1 januari 2012 te sluiten. De Stichting
Museumpark Orientalis zal in gesprek met de eigenaar van het park (de Stichting Heilig Land Stichting) bezien welke stappen verder genomen moeten worden.
Provincie:
Tag(s):