woensdag, 6. april 2011 - 19:35

Provincie investeert in verbetering wandelroutes

Groningen

De provincie Groningen investeert bijna 250.000 euro in de verbetering van twee landelijke wandelroutes. Het gaat om een reconstructie van het Wad- en Wierdenpad tussen Lauwersoog en Nieuwschans (120 km) en het Noaberpad tussen Bad Nieuweschans en Emmerich (379 km).

Daarnaast komt er 30.000 euro gereserveerd voor een mogelijke gedeeltelijke verlegging van het Pieterpad (492 km) tussen Garnwerd en Winsum.

De reconstructie van de wandelroutes houdt in dat de routes opnieuw worden bekeken en waar mogelijk verbeterd. Dit gebeurt door delen van de route te verleggen, bijvoorbeeld langs een verkeersluw gebied. Ook worden de routeboekjes geactualiseerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden deze zomer nog en worden ze voor het einde van dit jaar afgerond.
Provincie:
Tag(s):