vrijdag, 1. april 2011 - 13:06

Provincie koopt grond voor uitbreiding het Zwin

Voor de uitbreiding van natuurgebied het Zwin heeft de Provincie Zeeland de benodigde gronden aangekocht.

Dit betreft onder andere de percelen van camping De Sandt Plaet bij Retranchement. De aankopen zijn in minnelijk overleg tot stand gekomen.

Levering van de gronden zal op 1 augustus 2012 plaatsvinden. De gronden worden gebruikt om het Zwin grensoverschrijdend met 120 hectare uit te breiden.
Op verzoek van het Rijk nam de Provincie Zeeland in oktober 2005 de taak op zich om de besluitvorming voor te bereiden voor 600 hectare nieuwe estuariene natuur langs de Westerschelde. Voor deze 600 hectare zijn twee projecten aangewezen door het Rijk, waaronder de uitbreiding van het Zwin. De uitbreiding van het Zwin is nodig om verzanding tegen te gaan en om de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium te verbeteren. De uitbreiding van het Zwin is opgenomen in het Scheldeverdrag met Vlaanderen.

De ministeries van EL&I en I&M gaan over de besluiten, de Provincie bereidt deze besluitvorming voor. Het verwerven van benodigde gronden maakt onderdeel uit van de voorbereidingen.
Provincie:
Tag(s):