maandag, 28. november 2011 - 11:52

Provincie Overijssel en BZK investeren in grootschalige energiebesparing

Den Haag

De provincie Overijssel gaat 10.000 particuliere woningen energiezuiniger maken in de periode 2012 - 2014. Het 10.000 woningenplan maakt deel uit van de grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving waar het Rijk op inzet.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt vijf miljoen euro bij in het plan van de provincie. De provincie levert een bijdrage van dertien miljoen euro. Minister Donner en gedeputeerde Rietkerk voor Economie, Energie en Innovatie hebben maandagochtend deze afspraak in de Green Deal bekrachtigd met een handtekening.

Het plan van de provincie levert een forse energiebesparing op. Tegelijkertijd krijgt de bouwsector een impuls van ongeveer honderd miljoen euro en werkgelegenheid voor ongeveer duizend mensjaren, aldus gedeputeerde Rietkerk. Voor de uitvoering van het 10.000 woningenplan in de provincie Overijssel is in totaal twintig miljoen euro nodig. Naast de investeringen van het Rijk en de provincie nemen de vijfentwintig Overijsselse gemeenten een deel van de kosten op zich. Het geld van het ministerie van BZK is bestemd voor proceskosten als kennisuitwisseling, communicatie maar ook de energieloketten bij de gemeenten in de provincie.

Voor minister Donner staat voorop dat energiebesparing in de gebouwde omgeving noodzakelijk is. Met energiebesparing krijgen bewoners van koop of huurwoningen meer grip op de stijgende woonlasten. Hetzelfde geldt voor eigenaren en huurders van bijvoorbeeld kantoorpanden. De inzet van provincies, maar ook marktpartijen is daarbij essentieel. Maandagmiddag markeert de minister in Den Haag de start van een landelijke aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving met onder meer marktpartijen, gemeenten, provincies en woningcorporaties.
Provincie:
Tag(s):