woensdag, 23. maart 2011 - 19:22

Provincie stelt subsidie herstructurering Delfzijl vast

Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft de 5 miljoen euro uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) verantwoord besteed. Dat schrijft de provincie in een brief aan de gemeente, waarin zij de subsidie definitief vaststelt.

De gemeente heeft ook maatwerksubsidies van het Rijk gebruikt voor de herstructurering van de kern Delfzijl. Deze subsidies heeft ministerie van Binnenlandse Zaken eind 2010 vastgesteld.

De ISV-middelen zijn met name ingezet voor de herstructurering van woongebieden met als grootste project het noordelijk woongebied dat onder andere bestaat uit Kwelderland, het winkelcentrum en de voorzieningen bij de Wending, het Vestingpark en de Schrijversbuurt. Een aantal projecten loopt nog zoals het aanpakken van het Molenbergplein, Commandementsplein en het Lommertsterrein in Delfzijl. Deze projecten zijn onderdeel van het centrumplan.
Provincie:
Tag(s):