dinsdag, 4. januari 2011 - 20:03

Provincie Zeeland heft sluiting jacht op

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben maandag besloten de sluiting van de jacht weer op te heffen.

Het betreft de jacht op fazanthanen, wilde eend, konijn en houtduif. Jacht op deze soorten was (sinds 20 december jl.) tijdelijk verboden omdat de dieren door de extreme weersomstandigheden de afgelopen periode, extra kwetsbaar waren. De dieren hadden alle energie nodig om zich warm te houden. Door de sneeuw was de beschikbaarheid van voedsel beperkt. Jagen kan dan een te grote negatieve invloed op de populatie hebben.

Nu het dooit, verbetert de situatie voor de dieren snel. Juist in de periode van dooi zijn landbouwgewassen extra kwetsbaar. Daarom mag per 3 januari 2011 ook weer gebruik worden gemaakt van de op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet verleende ontheffingen voor afschot van kolganzen, grauwe ganzen en smienten.

Het besluit heeft betrekking op de gehele provincie Zeeland.
Provincie:
Tag(s):